KHOÁ HỌC PTE FOUNDATION

26/04/2023

Mục tiêu

Có thể hoàn chỉnh phát âm chính xác, giúp máy tinh nhận giọng trong speaking. Viết và nghe chính xác, đúng từ vựng trong PTE. Đọc hiểu và bổ sung từ vụng cho PTE.

0967 479 366