Lịch Thi Thử PTE

05/07/2023

PTE Global đã cung cấp các khóa học phù hợp cho các bạn luyện thi PTE một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau quá trình học 4-5 tháng, các bạn học sinh của PTE Global đã có thể tự tin bước vào vòng thi thử PTE trước khi thi chính thức để đạt kết quả tốt nhất.

0967 479 366